Cumhuriyet Bulvarı No: 82 Erboy 2 İş Merkezi

 

Zeytin dostluğunu geliştiren dernek

Ülkemizde 2006’dan bu yana zeytin dostluğunu geliştirmek için çabalayan bir dernek var. Adı, Zeytindostu Derneği... Oluşum şekli tam bir sivil inisiyatif örneği. Başlangıçta sanal ortamda kuruluyor. Zeytine gönül vermiş birçok insan, Google’daki bu grupta fikir alışverişi ve beyin fırtınası yapıyor. Sonrasında, ortaya çıkan fikirlerin eyleme dökülmesi gerekliliği hasıl oluyor. Bu ihtiyaçla, zeytin ve zeytinyağı üreticileri, ulusal veya uluslararası ticaretini yapanlar, imalatçılar ve müstahsiller, alım-satımcılar, her çeşit zeytin ve zeytinyağı ile üretilen mamul ve yarı mamul üretici-tüketicileri, bilim insanları, gazeteciler, yazarlar, sanatçılar, zeytinyağı-zeytin kültürü ve mutfağıyla ilgili faaliyet gösterenler ile bu ürünlerin sempatizanı olanlar, 2006’nın Nisan’ında 40 kurucu üyenin katılımıyla Aydın’da kuruluş sözleşmesi imzalayarak Zeytindostu Derneği’ni hayata geçiriyor. Derneğin örgütlenme şekli tek bir merkez ve yurt içi-yurt dışı temsilcilikler şeklinde belirleniyor. Kuruluş amacı, “Ülkemiz zeytinciliğini ulusal ve uluslararası boyutta hak ettiği seviyeye çıkarmak” olarak vurgulanıyor. Bu amaçla sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirmek ve makro menfaatlere yönelik faaliyetler gerçekleştirerek sorunlara çözümler aramak temel prensip kabul ediliyor. Derneğin halen 27 yurtiçi, 8 de yurtdışı temsilciliği var. Toplam üye sayısı 370. Zafer Özer’le başlayıp Metin Ölken, Mustafa Alhat ve Abidin Tatlı ile devam eden yolculukta başkanlık görevi şimdilerde Murat Çetin’de...

Bir ağaç daha artsın diye

Zeytindostu Derneği kuruluşundan itibaren ülkemiz zeytinciliğinin ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek büyüme potansiyeline sahip olduğunu öngörüyor. Gerek toplam ekonomik büyüklükler, gerek kalite bilincinde beklenen sıçramanın, topraktan sofraya zeytin ürünlerinin üretimi, ticareti ve denetiminin tüm bileşenler için hakkaniyet duygusu ve ilgili yasal mevzuat çerçevesinde sürdürülebilir şekilde gerçekleşmesine bağlı olduğuna inanıyor. Gücünü de bu sektörel büyüme sürecinde ilerlerken sivil inisiyatifin tüm sektör bileşenlerinin katılımıyla ortaya çıkmasından alıyor. ‘Zeytin dostluğu’nun sektörün genelinde ortak payda olduğunun altını çizen dernek, sektörel doğruların tesisinin ancak uzlaşı ve serbest piyasa ekonomisi koşulları içinde olduğuna dair sarsılmaz bir inanç taşıyor.

“Büyümenin ilk ayağı olan zeytin tarımında ivme, gıda güvenliği, çevre koruma ve serbest rekabet koşulları sağlanarak iç tüketim ve dış ticaret hacminin artmasıyla mutlaka karşılığını bulacak ve ülkemiz dünya zeytinciliğinde kusursuz üretim ve adil ticaret hedefiyle büyük bir oyuncu olacaktır” inancıyla hareket eden dernek bu amaçla ülkemiz zeytin ağacı sayısını artırmak için çalışıyor.

Kalite için yarışıyorlar

Tüzüğünde belirtilen amaçlar çerçevesinde Türk zeytincilik sektörünün tüm ana ve yan kollarıyla birlikte hızla büyümesini temin edecek düşünsel-eylemsel altyapının kurulması için çabalayan dernek bu yolda 4 temel etkinliğe imza atıyor. Birlik ve beraberlik içinde sektörün sorunlarını çözmek için farklı illerde ‘ortak akıl ve güçbirliği toplantıları’ düzenliyor. Sektörün önemli bir sorunu olan ‘kalite’nin nasıl çözüleceği konusunda firmalara yol göstermesi için 11 yıldır uluslararası boyutta sektörün ilk ‘naturel sızma kalite yarışması’nı gerçekleştiriyor. Ayrıca, son 4 senedir zeytin kültürünü daha geniş kitlelere ulaştırmak ve zeytin dostluğunu yaymak adına fotoğraf, slogan ve edebiyat yarışmaları yapıyor. Kaliteli zeytin ve zeytinyağına ulaşmak için üretici eğitimlerine imza atıyor. Zeytinyağının duyusal kriterleri konusunda hem üreticide, hem tüketicide ciddi bilgi eksiği olduğu tespitinden yola çıkarak zeytinyağı tadım eğitimleri de düzenliyor. Üreticiler uygun koşullarda zeytinyağı üretmeyi öğrenirken, tüketiciler de hangi yağı nasıl tüketeceği hakkında fikir sahibi oluyor.

Hız kesmeden çalışmaya devam

Başkan Murat Çetin, “Ayrıca, zeytini ilgilendiren her türlü yasa ve yasa tasarısı ile ilgili görüşlerimizi karar alıcılara iletiyoruz. Bunları yaparken mutlaka akademisyen üyelerimizden ve konuyla ilgili uzmanlardan görüşler alıp ona göre hareket ediyoruz. Bu konuda zeytin yasası ile ilgili tasarı tekliflerinde her zaman yapıcı bir şekilde karar alıcılarla ortak noktada buluşmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki süreçte de tüm sektörleri gözeterek ve herkesle uyum içinde zeytin ağaçlarımızı korumak ve üreticileri daha iyi yerlere taşımak öncelikli konularımız olacak. Zeytin yasasına dair çalışmalara hız kesmeden devam edeceğiz. Ve akademisyenlerin görüşünü almak üzere yasanın güncellenmesine dair üzerimize düşen görevi yapacağız” diyor.

Zeytin dostluğunu geliştiren benzer örneklerin artması dileğiyle, yaşasın zeytin dostluğu!