Cumhuriyet Bulvarı No: 82 Erboy 2 İş Merkezi

Zeytinyağının sofralara iksir özelliğini yitirmeden ulaşabilmesinin tıpkı bir mumu söndürmeden taşımaya benzeyen sürekli bir özen gerektirdiğinin bilincine varan üreticiler, son yıllarda prestijli ulusal ve uluslararası kalite yarışmalarından ülkemize çok sayıda ödül getiriyor.

Zeytin gerçekten de ‘ölmez ağaç’ yakıştırmasını hak eden, bu coğrafyaya bahşedilmiş başlıca nimetlerden biri. Ne yazık ki Türkiye, pek çok alanda olduğu gibi zeytinde de üzerinde oturduğu zenginliğin farkına yeni yeni varıyor. Buna rağmen hem üstün kalitede ürünler için çabalayan üreticilerin sayısı, hem de sıradan olanla özenle üretilenin farkını takdir edebilen tüketicilerin sayısı giderek artıyor. Zeytinyağının sofralara iksir özelliğini yitirmeden ulaşabilmesi tıpkı bir mumu sönmeden taşımaya benzeyen sürekli bir özen gerektiriyor. Bunun da toplama aşamasından itibaren gelenekselden çok bilimsel olana öncelik veren pratiklerle mümkün olduğunun farkına varan üreticiler, prestijli uluslararası kalite yarışmalarından ülkemize son yıllarda çok sayıda ödül getiriyor.

EN ÖNEMLİLERİ EVOOWR’DA

Ulusal ve uluslararası yarışmaların temel amacını zeytinyağını tanıtmak, kalitenin gelişmesini teşvik etmek, tüketicinin kalite farkındalığını oluşturabilmek, ödül kazanan ülke ve firmaları dünyaya duyurmak olarak özetlemek mümkün. Dünyada düzenlenen birçok yarışma var. Ancak en ünlü ve önemli olan 30’u Extra Virgin Olive Oils World Ranking’te (EVOOWR 2018) listelenmiş. EVOOWR’da yarışmalar kıta ve ülke bazında sınıflandırılmış. En prestijlisi IOC Mario Solinas. Diğerleri onun kurallarına ve puan sistemine göre değerlendiriliyor. EVOOWR bir yandan dünyanın en iyi zeytin çeşitlerinden elde edilen en iyi zeytinyağlarını öğrenmemizi sağlarken, diğer yandan da en iyi extra virgin zeytinyağı kalitesini hazırlayarak dünya ülkelerini de bilgilendiriyor.

***

Yarışmalardan Yarışma Beğen

IOC (MARIO SOLINAS): Bu yarışma natürel sızma zeytinyağının duyusal analizinin en önemli uzmanlarından biri olan İtalyan asıllı Prof. Dr. Mario Solinas anısına 2000’den beri düzenleniyor ve dünyanın en prestijli kalite yarışması. Amaç, zeytinyağı üreten ülkelerdeki bireysel üreticileri, üretici dernekleri ve paketleyicileri, uyumlu organoleptik özellikleri sergileyen sızma zeytinyağı üreten firmaları bir araya getirebilmek. Ayrıca, ürünlerini pazarlamak ve tüketicileri bu tür yağların duyusal özelliklerini tanıyıp değerlendirmeye teşvik edebilmek. Yarışmaya katılmak için zeytinyağını 3 ton tankta depolamak, 5 şişe 500 ml’lik, 2 şişe de 100 ml’lik numune göndermek gerekiyor. Her bir numuneyi temsil eden şişeler noter tarafından mühürleniyor. Numuneler katılımcı tarafından oluşturulan ve rakamlardan oluşan iki kod numarasını gösteren etiketlerle hazırlanıyor. IOC kurallarına göre belirlenen natürel sızma zeytinyağları, duyusal analiz raporunu hazırlayan panel tarafından, meyvemsiliğin yoğunluğuna ve grubuna göre sınıflandırılıyor. Bir ödüle hak kazanmak için yoğun ve orta yeşil meyvemsilikte en az 70, hafif yeşil meyvemsilikte 65, olgun meyvemsilikte ise 60 puan almak gerekiyor. Kazananlar, kazanan numuneyle aynı partiye ait sızma zeytinyağının etiketlerinde bu ödülü duyurabiliyor.

TERRAOLIVA: Bu yarışmaya üreticiler, kooperatifler, zeytinyağı fabrikaları, ithalatçılar katılabiliyor. Uluslararası bir grup uzman panelist numuneleri sızma zeytinyağı kalitesi açısından değerlendiriyor. Bu değerlendirme IOC kriterlerine göre belirleniyor. Ulusal ve uluslararası basında kazanan ülkeler ve kazandıkları ödüller duyuruluyor. Bu ülkeler dünya pazarlarında ithalatçı ve distribütörler anlamında güçlü bir iletişim ağına sahip oluyor. Yarışmaya katılmak için zeytinyağını 1 ton tankta depolamak, 0.75 Lt’lik 3 şişe, 0.50 Lt’lik de 4 şişe numune gerekiyor. 0 – 100 arası puanlama sistemi kullanılıyor. İlk 10 (95 puan), grand prestij altın (86 – 100 puan), prestij altın (76 – 85, 99 puan), gold (65 – 75 puan). Ayrıca; İsrail Büyük Ödülü, grand prix ve ülke ödülleri veriliyor.

OLIVE JAPAN: Dünyanın en iyi zeytinyağı kalite yarışmalarından biri kabul ediliyor. Kararının verileceği yıldan önceki hasat döneminde üretilen sızma zeytinyağı ile başvurulabiliyor. Bireysel üreticiler, üretici birlikleri ve yetkili distribütörler katılabiliyor. 1 ton yağı tankta depolamak, 3 şişe 500 ml / 750 ml, 4 şişe 200 ml / 250 ml, 6 şişe 100 ml / 150 ml numune isteniyor. Yarışma komitesi tadım panelistlerini kendisi belirliyor. Jüri 100 tam puan üzerinden değerlendirme yapıyor. (IOC) Mario Solinas puan tablosu kullanılıyor. 64 veya daha düşük puan alanlara madalya verilmiyor. 64’ün altındaki puanlar yağlarda kusur bulduğunu gösteriyor. Kusurun niteliği de kayıtlarda belirtiliyor. Bu bilgi ve diğer jürilerin yorumları üreticiye açık şekilde bildiriliyor. 65 ya da üstüne gümüş, 76 ya da üstüne ise altın madalya veriliyor. 86 ya da daha yüksek bir puan alan ürünlere ise premier madalya ödülleri sunuluyor. Ödül alanlar, kazanan numuneyle aynı partiden alınan ekstra sızma zeytinyağlarının etiketinde ödülü belirtebiliyor. Bu hak, sadece kazanan numuneyle aynı partiden alınan sızma zeytinyağı ve aromalı yağlar için geçerli. Kazananlar, madalya tasarımını broşürlerine koyacak olurlarsa madalyanın alındığı yılı yazmaları şart koşuluyor.

NYIOOC: New York Uluslararası Sızma Zeytinyağı Yarışması, Olive Oil Times tarafından düzenleniyor. Yarışmaya aynı yıl üretilen ürünlerle başvuruluyor. Münferit üreticiler, üretici birlikleri ve yetkili distribütörler tarafından gönderilen sızma zeytinyağları katılabiliyor. Her numune normal perakende ambalajında ve marka etiketiyle sunuluyor. 1 ton tankta depolamak, 3’er şişe 250 ml, 375 ml, 500 ml ve 750 ml numune şartı aranıyor. Yarışma kategorileri hafif, orta ve yoğun meyvemsilik olarak üçe ayrılıyor. Yağlar, panelin karar vermesiyle duyusal değerlendirmeye dayalı bir yoğunluk kategorisine tabi tutuluyor. Organik katılımcıların sertifikalarını ibraz ettirmeleri gerekiyor. Eğer sertifika son teslim tarihinden önce verilmemişse numuneler organik olmayan kategoride değerlendiriliyor. Dereceye girenler, kazanan numuneyle aynı partiden alınan sızma zeytinyağlarının etiketlerinde ödüllerinden bahsedebiliyor. Ödül kazananlar yazılı ve görsel iletişim araçları tarafından duyuruluyor. Ayrıca; zeytinyağı rehberinde, web sitelerinde ve yılın en iyi zeytinyağlarının yer aldığı bestoliveoils.com küresel kılavuzunda yayınlanıyor.

THE LOS ANGELES INTERNATIONAL: Los Angeles Uluslararası Ekstra Sızma Zeytinyağı Yarışması 18 yıldır düzenleniyor. Üst düzey bir EVOO yarışması. Best of Class, Best of Show ve Marco Mugelli onuruna Premio Mugelli / Mugelli ödülleri var. 100 tam puanlı bir sistem kullanılıyor. Katılmak için gerekli numune miktarları 1 ton tankta depolamak, 3 şişe 250 ml / 500 ml. Yarışmaya aynı yıl üretilen üründen elde edilen tek bir çeşit veya harman (karışım) yağlar kabul ediliyor. Kazananlara best of show, best of class, gold, silver ve bronz ödül logoları veriliyor.

FLOS OLEI: Dünyadaki kaliteli zeytinyağlarının tespiti için 2000’de L’extravergine ile başlayan sonrasında 2010’da Flos Olei olarak devam eden bir katalog rehberi. Editör ve yayıncı Marco Oreggia tarafından koordine edilen tadım uzmanlarınca test edilerek hazırlanan rehber İngilizce ve İtalyanca basılıyor. Dereceye giren üreticiler haklarında notlar içeren bir kartta açıklanıyor. Katalogda zeytin yetiştiricileri, üreticileri, firma sahipleri, kooperatifler, üretici dernekleri yer alabiliyor. Katılımcılar numunelerini 1 Lt’lik 2 şişe olarak gönderiyor. En iyi 20 firmaya kalite ödülü veriliyor. Rehberde 80 ve üstü puan alanlar yer alıyor. Kazananlar ulusal ve uluslararası kitle iletişim araçlarıyla duyuruluyor.

QVEXTRA: Amacı, sızma zeytinyağı üreticilerinin rekabet gücünü artırmak, üyeleri arasında kalite kültürünü geliştirmek ve onu nihai tüketiciye tanıtmak olan kar amacı gütmeyen özel bir dernek. 2013’te, 15 İspanyol üreticinin çalışmaları sonucu kurulmuş. Derneğin kendine ait SIQEV adında mührü var. Bu mühür o paketin en kaliteli sızma zeytinyağı olduğunu garanti ediyor.

 

***

Türkiye’nin onay makamları

Ülkemizde ulusal anlamda iki kalite yarışması var. İlki, 2007’de başlayıp halen devam eden Zeytindostu Ulusal Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması. Diğeri ise geçen yıl başlayan Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri. Zeytindostu Derneği’nin yarışmasına tescilli marka sahibi, ürünleri piyasada fiilen satılan, bakanlık tarafından verilmiş gıda üretim iznine sahip veya söz konusu izne sahip bir işletmede fason üretim yaptıran ya da ihraç eden butik veya büyük ölçekli üretici, yağ üreticisi, tüccar, sanayici, firma, çiftçi kayıt sistemine girmiş kişiler katılabiliyor. Katılımcılar numunelerini 250 ml’lik 4 şişe olarak teslim ediyor. Katılım formuyla birlikte, meyve çeşidi kategorisinde değerlendirilmek isteniyorsa zeytinin çeşidinin, karışım oranının, organik kategoride değerlendirilmek isteniyorsa sertifikasının ibraz edilmesi gerekiyor. Duyusal analizden 85 – 100 puan alanlara altın, 70 – 84 puan alanlara gümüş, 55 – 69 puan alanlara da bronz madalya ödülü veriliyor. Duyusal analizde katılımcının talebi söz konusu ise meyvemsilik bakımından hafif, orta ve yoğun olarak değerlendirme yapılıyor. Duyusal analiz sonucu en yüksek puanı alan altın madalyalı katılımcıya jüri özel ödülü veriliyor. Yarışmada dereceye giren yağlara derecesini gösteren özel logolu bandroller teslim ediliyor.

2 YILDIR DÜZENLENİYOR

UZZK’nın yarışması ise kamu, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve özel sektör işbirliği ile ülkemizde kalite altyapısının geliştirilmesi, kalite algısının yaygınlaştırılması ve teşvik edilmesi amacını güdüyor. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan işletme kayıt belgesi ve ticari markası bulunan üretici, sanayici, tüccar, ihracatçı, kooperatif gerçek ve tüzel kişiler katılabiliyor. Yağın yarışmanın yapıldığı hasat döneminde üretilmiş olması, en az 1 tonluk tek bir tankta homojen bir şekilde bulunması gerekiyor. Numuneler 500 ml’lik 5 ve 200 ml’lik 2 renkli cam şişede isteniyor. Her bir kategori için sadece 1 adet natürel sızma zeytinyağı kabul ediliyor. Her numuneyi içeren cam şişeler emniyetli bir kapakla kapatılarak noter tarafından mühürleniyor. Her numune şişesinin katılımcı tarafından verilecek olan iki rakam ve iki harf içeren bir kod numaralı etiket taşıyor olması gerekiyor. Yarışma sona erene kadar yağın bulunduğu tankın mühürlü kalması da şart koşuluyor.

***

TOP 30 LİSTESİ

AD   ÜLKE PUAN

 1. Premio a la Calidad Mario Solinas İspanya 10
 2. New York Olive Oil ABD 9
 3. TerraOlivo İsrail 9
 4. OLIVINUS Arjantin 9
 5. EVO IOOC (ex Domina IOOC) İtalya 9
 6. EVOOLEUM İspanya 7.5
 7. BIOL Premio Internazionale İtalya 7.5
 8. Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition ABD 7.5
 9. Sol d’Oro Hemisferio Nord İtalya 7.5
 10. Sol d’Oro Hemisferio Sur Japonya 7.5
 11. Premio Internacional Leone d’Oro dei Mastri Oleari İtalya 7.5
 12. Ovibeja Portekiz 7
 13. Japan Olive Oil Prize Japonya 7
 14. Olive Japan Japonya 7
 15. Concurso de Aceite Internacional ‘Armonia’-Trofeo Alma İtalya 6.5
 16. AVPA Oleo Fransa 6.5
 17. L’Orciolo d’Oro İtalya 6.5
 18. CINVE İspanya 6.5
 19. Der Feinschmecker Olio Awards Almanya 6.5
 20. Les Olivalies Fransa 6
 21. Argoliva Arjantin 6
 22. International Olive Oil Award Zurich İsviçre 6
 23. BioFach Olive Oil Awards Almanya 6
 24. Concurso Olio Capitale İtalya 5
 25. China International Olive Oil Competition Çin 5
 26. OLIVINUS Ninos Arjantin 5
 27. Biolkids İtalya 5
 28. SIAL Olive D’Or Kanada 5
 29. L’Oro del Mediterraneo İtalya 5
 30. Athena IOOC Yunanistan 5

(Kaynak: EVOOWR 2018)

***

Zirve İspanya’nın

Türkiye 15’inci

EVOOWR 2017 dünya sıralamasında en çok yarışmaya katılan ve bunlardan puan ve ödül alan ülkeler sıralamasında İspanya birinci, İtalya ikinci, ABD üçüncü. Türkiye bu alanda yeni olmasına rağmen 15’inci sırada. Türkiye, 2017’de 7 yarışmaya katılarak 1573.00 puanla 34 ödül kazandı.

ÜLKE PUAN ÖDÜL SAYISI    YARIŞMA SAYISI

 1. İspanya 52416.50 1191 26
 2. İtalya 51504.00 1207 25
 3. ABD 14635.25 291  10
 4. Portekiz 13051.50 287  23
 5. Yunanistan 9956.00 213  13
 6. Arjantin 6788.50 146  12
 7. Hırvatistan 3297.25 71 16
 8. İsrail 3003.75 68 3
 9. Şili 2374.50 63   12
 10. Uruguay 2233.25 46   13
 11. Güney Afrika 2125.75 49   9
 12. Fransa 1787.50 43   9
 13. Avustralya 1781.50 38 7
 14. Japonya 1698.75 44   3
 15. Türkiye 1573.00 34   7
 16. Avrupa Birliği 1315.25 28   10
 17. Slovenya 1261.75 30   9
 18. Brezilya 1025.25 22   7
 19. Tunus 488.75 11 6
 20. Çin 450.75 11   4
 21. Fas 303.25 8    5
 22. Yeni Zelanda 293.50 6    2
 23. Meksika 144.00 2    1
 24. Arnavutluk 130.00 3 2
 25. Filistin 58.50 1    1
 26. Peru 58.50 1    1

(Kaynak: EVOOWR)

***

CHINA OIL (China International Olive Oil Competition)

FİRMA     MARKA     MADALYA   ÇEŞİT

Nova Vera Nova Vera Erken Hasat   Altın     Trilye

Nova Vera Nova Vera Ege Sızma Altın     Trilye+Ayvalık

***

EVO IOOC (İtaly International Olive Oil Contest)

FİRMA     MARKA     MADALYA   ÇEŞİT

Arbekina Fidancılık Hermus    Best of Turkey Arbequina

Arbekina Fidancılık Hermus    Altın     Arbequina

Sarıbaş Tarım  Sarıbaş   Altın     Naturel Sızma

Şentürkler Tarım    İzorya    Altın     Erken Hasat Soğuk Sıkım

Örsan Eldiven  Murat Zeytinyağı   Altın     Kilis Yağlık

Arbekina Fidancılık Hermus    Gümüş     Ayvalık

ECM Grup  Anafortis Gümüş     ?

Ferhatoğlu     Ferhatoğlu     Gümüş     Edremit

Güven Asa Güven Asa Gümüş     Edremit

Laleli    Laleli    Gümüş     Çeşnili

Manahan Gıda   Tayga     Gümüş     Bayındır

Mehmet Hilmi Yıldırım   Hilmi Yıldırım Gümüş     Memecik

Nalçabasmaz    Elea Antiocheia    Gümüş     Saurani

Nova Vera Nova Vera Ege Sızma Gümüş     Trilye+Ayvalık

Nova Vera Nova Vera Erken Hasat   Gümüş     Trilye

ÖzEm Kisthene  Gümüş     Gurme

Yeşilköy Çiftliği   Yeşilköy Çiftliği   Gümüş     ?

Zeytinbeli     Zeytinbeli     Gümüş     Gemlik

 

***

FLOS OLEI: Laleli, Bata Tarım, Zetay, Sitare-Osman Menteşe Çiftliği, Kairos Zeytin Evi, Özem Olives, Rengin Suar

***

ITQi BELÇİKA (Brussels International Taste and Quality Institute)

FİRMA     MARKA     MADALYA   ÇEŞİT

Adalı Efe Adalı Efe 3 yıldız  Edremit

Laleli    Laleli    Erken Hasat EVOO 3 yıldız    Edremit

Nermin Hanım Çiftliği   Ovilo     2 yıldız  Edremit

Özköyüm Zeytincilik Özköyüm   2 yıldız  ?

Silisya Gıda   Silisya Gurme  2 yıldız  Arbequina

Silisya Gıda   Silisya Yağlı Sele Siyah Zeytin   2 yıldız  Ayvalık

Yudum     Egemden   1 yıldız  Ayvalık

***

JOOP (Japan Olive Oil Prize)

FİRMA     MARKA     MADALYA   ÇEŞİT

Laleli    Laleli    Altın     Portakal Çeşnili

Laleli    Laleli    Altın     Sınıfının En İyisi

Nova Vera Nova Vera Erken Hasat   Altın Trilye

Laleli    Laleli    Gümüş     Sarımsak Çeşnili

Nova Vera Nova Vera Ege Sızma Gümüş     Trilye+Ayvalık

Nova Vera Nova Vera Erken Hasat   Üretildiği Ülkenin En İyisi   Trilye

 

***

LONDON IOCC (London International Olive Oil Competitions)

FİRMA     MARKA     MADALYA   ÇEŞİT

Adalıefe  Adalıefe  Altın     Edremit

Ahmet Hilmi Yıldırım    Hilmi Yıldırım Altın     Memecik

Emine Tuncer   Zeytuni   Altın     Edremit

Gizem Yağ Gizem     Altın     Domat

İMS Danışmanlık     İzolive   Altın     Edremit

Nova Vera Nova Vera Erken Hasat   Altın     Trilye

Nova Vera Nova Vera Ege Sızma Altın     Trilye-Ayvalık

Adalıefe  Adalıefe  Gümüş     Delice

Büyükakça Zeytincilik   Büyükakça Gümüş     Tavşan Yüreği

Manahan Gıda   Tayga     Gümüş     Memecik

Örsan Gıda     Murat Zeytinyağı   Gümüş     Kilis Yağlık

Şentürkler Tarım    İzorya Erken Hasat  Gümüş     Mut

Yeşilköy Çiftliği   Yeşilköy Çiftliği   Gümüş     Domat

Arbekina Fidancılık Hermus    Bronz Arbequina

Çatay Zeytincilik   Çatay     Bronz     Edremit

Ferhatoğlu Zeytin-Zeytinyağı Ferhatoğlu Erken Hasat   Bronz     Edremit

İdris Bakkal   Çakalini  Bronz     Edremit

Kanyon Zeytin Zeytinyağı Kanyon Bronz   Edremit

Nalçabasmaz Tarım   Elea Antiocheia Bronz   Saurani

Orfion Zeytinyağı   Orfion Bronz   Edremit

Özem Zeytinyağı     Kisthene Bronz Edremit

Semercioğlu Zeytincilik  Semercioğlu Bronz   Edremit

Şentürkler Tarım    İzorya Çöpaşı Bronz Çöpaşı

***

LONDON ITOC (London International Table Olives Competitions)

FİRMA     MARKA     MADALYA   ÇEŞİT

Kanyon Zeytin  Kanyon    Premium Yeşil Çizik

Tariş     Tariş     Premium   Kurutulmuş Domates Dolgulu Yeşil

Toprak Zeytin  Yağmur    Premium   Yeşil

Ayazbey   Ayazbey   Altın     Siyah

Hanya     Hanya     Gümüş     Edremit Yeşil Çizik

Toprak    Yağmur    Gümüş     Siyah

***

LOS ANGELES EVOOC (Los Angeles Extra Virgin Olive Oil Competition)

FİRMA     MARKA     MADALYA   ÇEŞİT

Nova Vera Nova Vera Altın     Ayvalık Erken Hasat

ÖzEm Kisthene  Altın     Kekik Çeşnili

Hermus    Hermus    Gümüş     Arbequina

Laleli    Laleli    Gümüş     Çay Çeşnili-Edremit

Hermus    Hermus    Bronz     Karışım

Hermus    Hermus    Bronz     Ayvalık

Nova Vera Nova Vera Bronz     Ayvalık Ege Sızma

ÖzEm Kisthene  Bronz     Gurme Altın Oran

Selatin   Selatin   Bronz     Edremit

(Not: Nova Vera ayrıca tasarımda 2 altın, ÖzEm 1 bronz)

***

MONDE SELECTION (Belçika)

 

FİRMA     MARKA     MADALYA   ÇEŞİT

Nermin Hanım Çiftliği   Ovilo     Gümüş     Edremit

Nova Vera Nova Vera Erken Hasat   Gümüş     Trilye

 

***

MONOCULTIVARA (İtalya)

 

FİRMA     MARKA     MADALYA   ÇEŞİT

Batı Mutfak    Zethoveen Altın     Yamalakkabası

Profin Proje   NIB 2018  Altın     Ayvalık

Zetay     Premium   Altın     Memecik

 

***

NEW YORK IOCC (The New York International Olive Oil Competition)

FİRMA     MARKA     MADALYA   ÇEŞİT

Ahmet Hilmi Yıldırım    Hilmi Yıldırım Altın     Memecik

Değirmen Çiftlik    Ania Pregreen Altın Memecik

Divin Tarım    Divin Oliveoil Altın    Memecik

Hermus Oliveoil Company  Hermus Arbequina Altın   Arbequina

Nova Vera Nova Vera Erken Hasat Altın   Trilye

Oleomea   Gökbel Altın   Memecik

Turgut Anadolu Yatırım   Tuay Altın     Memecik

Koştürk Tarım  Fresh Future Gümüş  Edremit

Köklü Zeytincilik   Ayvalık Köklü Gümüş Ayvalık

Oleomea   Soğukoluk Gümüş     Memecik

Özem Tarım     Kisthene Gümüş Domat

Signatur Tarım Signatur Ayvalık Gümüş   Ayvalık

***

OLIVE JAPAN (International Extra Virgin Olive Oil Competition)

FİRMA     MARKA     MADALYA   ÇEŞİT

Nova Vera Nova Vera Ege Sızma Altın    Trilye    (Best Of Turkey)

Nova Vera Nova Vera Erken Hasat Altın   Trilye

Özem Zeytinyağı     Kishene Gurme Altın Domat

Sardes Besi Çiftliği    Düet Altın     Ayvalık

Sardes Besi Çiftliği    Düet Altın     Memecik

Arbekina Fidancılık Hermus Gümüş   Arbequina

Gıdatay Tarım  Kyudenko Gümüş Ayvalık

Hermus Oliveoil     Hermus    Olive Japan    Gümüş     Arbequina

Köklü Zeytincilik   Ayvalık Köklü Gümüş Ayvalık

Köklü Zeytincilik   Köklü Cold Pres Extra Virjin Gümüş Ayvalık

Laleli    Miya Kosan Gümüş    Ayvalık (Limonlu)

Laleli    Miya Kosan Gümüş    Ayvalık (Bergamotlu)

Manahan Tarım  Tayga Gümüş    Memecik

Seroliva  Seroliva Organik EVOO Gümüş   Memecik

Seroliva  Seroliva  EVOO Gümüş    Memecik

Turgut Anadolu Yatırım   Tuay Zeytinin Efendisi Gümüş Memecik

***

TERRA OLIVO ISRAEL (Israel Mediterranean International Olive Oil Competition)

FİRMA     MARKA     MADALYA   ÇEŞİT

Ahmet Hilmi Yıldırım    Hilmi Yıldırım Büyük Prestij Altın Memecik

Ali Pekin Gıda Ali Pekin Büyük Prestij Altın Edremit

Antioch Gurmet Antioch Gurmet Büyük Prestij Altın Sarı Habeşi

Büyükakça Zeytincilik   Büyükakça Büyük Prestij Altın Tavşan Yüreği

Delice By E    Delice By E    Büyük Prestij Altın Edremit

dell’ Anatolia dell’ Anatolia Evoo Büyük Prestij Altın Edremit

Erçevik Zeytin Erçevik   Büyük Prestij Altın Edremit

Erkan Aykan    Erkan Aykan    Büyük Prestij Altın Edremit

IMS Ticaret    İzolive   Büyük Prestij Altın Edremit

Nova Vera      Nova Vera Erken Hasat   Büyük Prestij Altın Trilye

Nova Vera Nova Vera Ege Sızma Büyük Prestij Altın Trilye+Ayvalık

Osman Menteşe  Menteşe Som    Büyük Prestij Altın Memecik

Turgut Anadolu Yatırım   Tuay Büyük Prestij Altın Memecik

Uladı Çiftliği Uladı     Büyük Prestij Altın Memecik

Arbekina Fidancılık Hermus    Prestij Altın  Arbequina

Gizem Yağ Gizem     Prestij Altın  Domat

Manahan Gıda   Tayga     Prestij Altın  Memecik

Sarıbaş Tarım  Sarıbaş   Prestij Altın  Edremit

Şentürkler Tarım    İzorya    Prestij Altın  Mut

Arbekina Fidancılık Hermus    Altın     Ayvalık

Ayazbey Zeytincilik Ayazbey   Altın     Edremit

Yeşilköy Çiftliği   Yeşilköy  Altın     Domat

Zeytinseli     Zeytinseli     Altın     Ayvalık

(Delice By E ayrıca Turkey Top 10 ve Best of Turkey, Antioch Gurmet de En İyi Ambalaj Tasarımı ödüllerine layık bulundu.)

 

***

ZEYTİNDOSTU DERNEĞİ

Oskarlar sahiplerini buldu

Zeytindostu Derneği’nin artık geleneksel hale gelen ve ‘zeytinyağının oskarları’ olarak nitelenen 11’inci Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nın ödül töreni Gaziantep’te gerçekleştirildi. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden üreticilerin markalarının kalitelerini tescilletmek için yarıştığı 6 aylık maratonun sonunda kimyasal ve duyusal analizden geçen markalar bronz, gümüş, altın ve bu yıl ilk kez verilen premium ödüllerinin sahibi oldu.

PREMIUM: Hekatomnos, Kafkasör Ben Anadolu, Nova Vera, Rixos, Zethoveen, Zeytinseli.

ALTIN: Ayazbey, Ayvalık Köklü, Beyzade, Bintepe Organik, Deli Dane, Didim Kayı Olive Oil, Divin, Düet, Erçevik, Fatma Atılgan, Hayal Bahçeden, Hilmi Yıldırım, Hilmi Yıldırım (iki numune), Latmos Organik, MA Ok, Muğla Büyükşehir Belediyesi, Nova Vera, Olivasa, Ozelia, Regnum Olive Oil, SE-AK, Seroliva, Tuay Zeytinin Efendisi, Yahya Türkmen, Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş., Yerlim, Zeterna, Zeytinseli.

GÜMÜŞ: Abidin Tatlı, Adalıefe, Ali Atacan, Ali Pekin, Anafortis, Avdan, Belendis, Beyzade, CMRT V. Kuşak, Çakalini, Çatay, Dizem, Doğa İncisi, Düet, Enis Çayır Zeytin ve Zeytinyağları, Erkan Aykan, Ferhatoğlu, Gökova Olive Oil, Güven Asa, Hermus, Hima, Mavi Ege Zeytinyağı, Mehmet İzzet Kutlu, Muharrem Ayvaz, Orfion, Pidasus, Rıza Ferda Kolçak Köstendil, Safitad, Seak, Semercioğlu, SeosFarm, Seroliva, Tlos Olive, Toy Konağı, Yusuf Kenan Eren.

BRONZ: Adalıefe, Aeneas, Alhatoğlu, Buldanlıoğlu, Dr. Yağcı, Hasan Hasip, Murat Gülümcan, Onursel Zeytincilik, Özköyüm, Vivendi, Yağderesi, Zeytinbeli.

 

***

UZZK TÜRKİYE

4 dalda 13 firma ödül aldı

Ulusal Zeytin Konseyi ile Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi tarafından verilen ‘Natürel Sızma Zeytinyağı Kalite Ödülleri’ Olivtech – 8’inci Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı’nda sahiplerini buldu. Fuarizmir’de gerçekleşen törende yoğun meyvemsilik, orta meyvemsilik, hafif meyvemsilik ve olgun meyvemsilik olmak üzere 4 farklı dalda 13 firma ödül almaya hak kazandı. Yoğun meyvemsilikte altın madalya verilmezken, gümüş madalyayı ‘Nova Vera’, bronz madalyayı ‘Menteşe Som’, mansiyon ödülünü ise ‘Selme’ kazandı. Orta meyvemsilikte altın madalyayı ‘Kristal’, bronz madalyayı ‘Yerlim Ania’, mansiyonu ise ‘Olivurla’ aldı. Hafif meyvemsilikte ise altın madalyayı ‘Yeşilce’, gümüş madalyayı ‘Boltaç’, bronz madalyayı ‘Tariş’, mansiyonu ise ‘Hiç’ almaya hak kazandı. Olgun meyvemsilikte de altın madalya ‘Pirgion’un, gümüş madalya ‘Külahlı’nın, bronz madalya ‘Onursel’in oldu.

***

(Bu yazıdaki bilgiler ilgili kurumların internet sitelerinden derlenmiştir.)