Cumhuriyet Bulvarı No: 82 Erboy 2 İş Merkezi

Zeytin, Anadolu’nun en yaygın üretilen bitkilerinden biri olduğu gibi, son derece nitelikli besin değeri özelliklerine sahip olmasından ötürü yaygın bir şekilde talep edilir. Zeytinyağı ise zeytinden daha çok talep edilen bir bitkidir. Tüm dünyada ciddi miktarlarda tüketilen zeytinyağı ülkemizde yoğun biçimde üretilir, ama bir sorun vardır ki, Türk üreticilerin ürünleri, Avrupalı rakipleri kadar yoğun satış hacmine sahip değildir. Bu problem hem üretici, hem de ulusal bazda bir ekonomik problem olduğundan konuya dair girişimlerin kamusal ölçekte de desteklendiğini biliyoruz.

Dijital pazarlama ile zeytinyağı ihracatı bu bağlamda hemen her üretici için büyük önem arz ediyor. Zira, ürünün yurtiçi satışlarıyla birlikte dünyaya pazarlanması ciddi bir ekonomik fayda olarak kabul ediliyor ve yeni nesil pazarlama araçlarını keşfeden üreticilerin bu alanda büyük gelirler elde ettiği biliniyor. Ülkemizin uluslararası boyutta önde gelen ihracatçı ülkelerden biri haline gelmesi için değerlendirebileceğimiz en önemli fırsatların başında dijital pazarlama geliyor. Çünkü geçmişte erişemediğimiz mesafelere şimdi kolayca ulaşabilir, çok uygun maliyetlerle ürünlerimizin pazarlamasını yapabiliriz.

Tabii, altı çizilmesi gereken çok önemli bir hususu gözden kaçırmamak gerekiyor. Uluslararası pazarlama veya ihracat pazarlaması başlı başına çok ciddi konular olduğu gibi, dijital pazarlama da bir o kadar zorlu ve uzmanlık gereken uygulamalardır. Bu uygulamaların alan uzmanı kişi ve kuruluşlarca yapılması son derece önemlidir. Şimdi, zeytinyağı ihracatı konusuna genel bir bakış yaparak geleneksel pazarlama ile dijital pazarlama arasındaki farkları irdeleyerek konuya açıklık getirelim.

PEKİ, MEVCUT DURUM NASIL?

Ülkemizde üretilen zeytinyağı çoğunlukla Avrupalı rakiplerinden niteliksiz değil. Fiyat olarak da onlardan çok daha düşük seviyelerde pazarlama şansımız var. Üstelik devletin ihracat için sunduğu destekler de dikkate alındığında esasında üreticinin ihracat yapmaması için bir sebep görünmüyor. Ancak bir sorun var ki, alıcıya ulaşmak özellikle belli boyutun altındaki üreticiler için oldukça zor.

Zeytinyağı veya başka bir ürünün ihracatını yapabilmek için elbette karşı taraftaki alıcıya erişmek ve bağlantı kurmak gereklidir. Geleneksel pazarlama araçlarıyla bunu sağlayabilmek neredeyse imkansızdır. Ürünün pazarlanabilmesi için doğrudan kontak kurmak veya aracılar vasıtasıyla çalışmak gerekir. Her iki durumda da ihracat karlılığını ciddi ölçekte yitirir.

Zeytinyağı ihracatı yapabilmek için geleneksel olarak birkaç yol mevcut. Bunlar; uzak noktadaki kurumsal alıcılara aracılar yolu ile ulaşmak, fiziksel olarak bu alıcıları ziyaret ederek ürünleri pazarlamak veya fuarlarda ürünlerin pazarlaması için tanıtım etkinlikleri düzenlemek olarak sıralanabilir.

FUARLAR NE KADAR ETKİLİ?

Zeytinyağı ihracatı yapmak için ürünlerinizi uluslararası fuarlarda tanıtabilirsiniz. Ancak bunun çok büyük bir maliyet olduğunu unutmamak gerekir. Eğer ciddi satış hacimleri ve yüksek karlılık hedeflenmiyorsa, yani küçük ve orta ölçekli üreticiler söz konusu ise, fuar, getirisinden fazla maliyeti olacağından çok karlı bir araç sayılmayabilir. Ayrıca fuar katılımı ile doğrudan bağlantı kurma durumunuz da garanti edilmez. Yani bu etkinlik bütünüyle bir maliyet haline gelebilir ki, getirisi olmadığında buna zarar demek de yanlış olmaz.

Peki, diğer geleneksel pazarlama araçları ile ihracat mümkün mü? Bu soruya ‘Hayır’ demek haksızlık olur. Burada tek sorun geleneksel araçlarla geniş kitlelere ulaşmanın ciddi bir operasyon gerektirmesi ve maliyetli olmasıdır. Örneğin, hedef ülkelere gidilerek burada toptancı ve diğer satıcılara satış yapmak için birkaç kişilik ekip ve günlerce süren pazarlama çalışmaları gereklidir. Bu etkinlik için deneyimli bir ekip gerekir ki, maliyeti bir yana, bu ülkelere gidilerek burada geçirilecek zamanın maliyeti dahi elde edilecek karı bütünüyle ortadan kaldırabilir.

Son olarak, yurtiçindeki ihracatçı firmalara ürünlerinizi satmak seçeneğinden bahsedelim. Esasında bu zaten en yaygın biçimde kullanılan yöntem olarak biliniyor. Üretici, makul fiyatlarla yurtiçi aracısına ürününü TL üzerinden satıyor ve bahsettiğimiz diğer tüm pazarlama işleri o aracılar tarafından yapılıyor. İlk bakışta bu son derece uygun bir yöntem gibi düşünülebilir. Çünkü herhangi bir pazarlama süreci söz konusu olmadığı gibi, bürokrasi de bu uygulamada söz konusu değil. Ancak bu şekilde üretici ürünü kendi satabileceğinin değerin dramatik biçimde altına satıyor. Ayrıca aracı firmaların da belli kapasiteleri olduğundan bazı satıcıların ihracata ürün yönlendirmeleri de mümkün olmayabiliyor.

DİJİTAL PAZARLAMA NEDİR?

Günümüzde herkesin bir cep telefonuna sahip olduğunu, bunun yanında bilgisayarları etkin biçimde kullandığını, evdeki televizyonların yerini artık bilgi teknolojisi ekipmanlarının aldığını biliyoruz. Elbette bu durum iş dünyasının da aynı şekilde değişmesine neden oldu. Artık ne aracılar, ne de alıcılar internet araştırması yapıyor. Bu durum lokal alışverişler için de, uluslararası ticaret için de aynı şekilde değerlendirilebilir. Dolayısıyla bugün bir ürün veya hizmetin pazarlaması yapılacaksa dijital ortam öncelikle tercih ediliyor.

Kabaca, tüm pazarlama faaliyetlerinin üçte ikisinin artık dijital ortamlarda sürdüğünü söyleyebiliriz. Bu durum bireysel ihtiyaçların karşılanmasında oldu gibi, B2B, yani ‘business to business’ olarak tanımlanan tüccarlar arasındaki alışverişleri de kapsıyor. Globalleşen dünyanın yeni düzenine ayak uydurmak için ise dijital medya araçlarını etkin şekilde kullanmak gerekiyor. İhracat için ise dijital pazarlama en önemli araç.

Dijital medya araçlarının sınırları bulunmuyor. İnternette yer alan herhangi bir bilgi artık dünyanın her noktasına eşzamanlı olarak ulaşıyor. Örneğin, bir İngiliz gıda toptancısı internete girip, ‘olive oil prices’ aramasını yaparak Türkiye’deki üreticiye arama motorları üzerinden saniyeler içinde ulaşabiliyor. Aynı durum dünyanın diğer ülkeleri için de geçerli. Yani aslında dijital medya araçlarını kullanarak siz alıcılara ulaşmıyorsunuz, onlar size ulaşıyor. Bu sayede reklam ve pazarlama operasyonlarından da bir ölçüde kurtulmuş oluyorsunuz.

YAĞ PAZARLANABİLİR Mİ?

Dijital medya ile pazarlanacak ürünlerin herhangi bir limiti yoktur. Herhangi bir ürünü dijital pazarlama araçlarını kullanarak pazarlayabilirsiniz. Burada en büyük avantaj dünyadaki diğer üreticilerin önüne uygun stratejileri seçerek geçebilecek olmanızdır. Herhangi bir Yunan üreticinin sahip olduğundan daha güçlü dijital araçlara sahip olmak için yapmanız gereken profesyonel dijital pazarlama hizmeti almaktır.

Uluslararası pazarlama pahalıdır. Bu durum gelenekse araçları kullanan her kişi ve işletme için geçerlidir. Ancak dijital pazarlama söz konusu olduğunda uluslararası pazarlama küçük üreticiler için dahi mümkün olabilen uygulamalar olarak sayılabilir. Her üretici kendi kapasitesi ölçeğinde bir altyapıya sahip olarak farklı stratejiler kapsamında dijital pazarlama yapabilir. Örneğin, dünyanın pek çok farklı ülkesine ulaşmak için ok dilli bir dijital pazarlama altyapısı kurarak ciddi maliyetlerle geniş hacimlere ulaşabilir veya butik satışlar için daha küçük girişimlerde bulunabilirsiniz. Burada ölçek sizin belirlediğiniz standartlar olacağından değiştirilebilme ve iyileştirilebilme özelliğine sahip olacaktır.

DİJİTAL PAZARLAMA ARAÇLARI

İnternet üzerinde ses duyurabileceğiniz her ortam dijital pazarlama aracı olarak kabul edilir.

Bu araçların genelinin toplandığı kategoriye de dijital medya diyoruz. Dijital medya araçları şu şekilde sıralanıyor: Web siteleri, sosyal medya platformları, video paylaşım platformları, bloglar, forumlar, haber siteleri, gazeteler ve dergiler ile pazaryeri platformları. Bu dijital medya araçları kendi içlerinde birçok alt kategoriye de ayrılarak yüzlerce enstrümana sahip olacağımız bir pazarlama zeminini oluşturuyor. Elbette ihracat söz konusu olduğundan bu araçları yabancı dillerde kullanmamız ve ihracat hedefimiz olan ülkenin dillerinde pazarlama yapabiliyor olmamız gerekiyor.

Pazarlama günümüzde birçok enstrümanı barındıran oldukça geniş bir çalışma alanı. Özellikle dijital pazarlama dendiğinde çok geniş kitlelere ulaşabilme ihtimalinden bahsediyoruz ki, bu sayede tek bir üreticinin tüm rekoltesini bütünüyle ihraç edebilmesi anlamına geliyor. Dijital pazarlama ile ihracat dendiğinde akla kendiliğinden gelişen protokoller gelmemelidir. Elbette pazarlama araçları sizin bürokratik süreçlerinizi gerçekleştirecek işletme fonksiyonu değildir. İhracat yapabilmek için gerekli izinleri almalı, protokolleri öğrenip gümrükleme ve lojistik gibi altyapıları oluşturmalısınız.

DURMAYIN HAREKETE GEÇİN

Zeytinyağı ihracatı ülkemiz için önemli gelir kaynaklarından biridir. Dijital araçları kullanarak hem kendiniz, hem de ülkemiz için çok ciddi bir adım atabilirsiniz. Dilediğiniz ülkeye dilediğiniz koşullarla ürünlerinizi satabilir, üreticiden alıcıya kadar olan zincirdeki halka sayısını en aza indirdiğiniz için ürünlerinizi maksimum fiyatla pazarlayabilirsiniz.

Şimdi, uluslararası pazarlama alanında uzman bir dijital pazarlama firması ile iletişime geçerek hemen işlemlere başlayın. Ürünlerinizi milyarlarca tüketiciye açmak için harcamanız gereken tutar sandığınızdan çok daha düşük. Üstelik bunun için sizin herhangi bir işlem yapmanız da gerekmiyor. Dijital pazarlama uzmanları sizin için tüm süreçleri yönetebiliyor. Size sadece ürettiğiniz ürünün ihracatı için bürokratik süreçleri tamamlamak kalıyor. Harekete geçin, siz de global oyuncular arasında yerinizi alın.